Tõrva, Helme, Hummuli, Põdrala ühineme!

21. .JUUNIL  OTSUSTATAKSE HELME, HUMMULI, PÕDRALA JA TÕRVA ÜHINEMINE

17. juuni 2016

21.juunil kell 16.00  peetakse Tõrva Gümnaasiumi aulas Helme, Hummuli, Põdrala ja Tõrva volikogude istungid.

Päevakorras on:

  1. Seisukoha võtmine ühinemisel tekkiva omavalitsusüksuse nime osas.
  2. Ühinemislepingu kinnitamine.
  3. Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.
  4. Ühinemisel moodustatava vallavolikogu liikmete arvu määramine.
  5. Ühinemisel moodustatava valla territooriumil valmisringkonna moodustamine, mandaatide jaotamine ni valimisjaoskondade. ja -komisjonide moodustamise korraldamine.

Üks etapp nelja omavalitsuse ühinemise ettevalmistamisel on lõpule jõudmas.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee