Tõrva, Helme, Hummuli, Põdrala ühineme!

Täna annavad omavalitsuste juhid maavanemale üle ühinemisdokumendid

01. juuli 2016

Täna annavad nelja ühineva omavalitsuse juhid Valga maavanem Margus Lepikule üle ühinemisdokumendid.  

Ühinemisleping on sõlmitud

22. juuni 2016

Eile toimunud Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna volikogude ühisistungil allkirjastati omavalitsuste ühinemisleping ja otsustati, et uue omavalitsuse nimeks saab Tõrva vald.

21. .JUUNIL  OTSUSTATAKSE HELME, HUMMULI, PÕDRALA JA TÕRVA ÜHINEMINE

17. juuni 2016

21.juunil kell 16.00  peetakse Tõrva Gümnaasiumi aulas Helme, Hummuli, Põdrala ja Tõrva volikogude istungid.

RAHVAKÜSITLUSE TULEMUSED

12. juuni 2016
Liitumishääletus

Hääleõiguslike

elanike arv 

Osavõtnute

arv

Osavõtu

%

Toetab

ühinemist

%

hääletanutest

Ei toeta

ühinemist

% hääletanutest
Helme vald 1686 287 17,02 242 84,32 45 15,68
Hummuli vald   100   89 89 11 11
Põdrala vad 672 97 14,4 85 87,6 12 12,4
Tõrva linn 2411 332 13,77 313 94,28 19 5,72

 

Nime hääletus  

 

Hääleõiguslike 

elanike arv

Osavõtnute

arv

Osavõtu

%

Eelistus

"Helme vald"

%

hääletanutest

Eelistus

"Tõrva vald"

%

hääletanutest

Helme vald 1686 299 17,73 278 92,98 21 7,02
Hummuli vald   104   71 68,27 33 31,73
Põdrala vald 672 94 13,9 53 56,4 41 43,6
Tõrva linn 2411 344 14,27 189 54,94 155 45,06

 


Tõrva linna, Helme, Hummuli ja Põdrala valla volikogud on andnud heakskiidu alustamaks ühinemisläbirääkimisi.

Tõrva linna, Helme, Hummuli ja Põdrala valda ühendab lisaks tänastele kokkupuutepunktidele ka ajalooline taust, olles kuulunud ajaloolise Mulgimaa koosseisus Helme kihelkonda.

Omavalitsuste ühinemisega, mida soovitakse läbi viia 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude korralistel valimistel, kujuneks uue omavalitsuse pindalaks 608 ruutkilomeetrit ja seal hakkaks elama kokku 6500 elanikku, kellest üle 40% on Tõrva linna elanikud.

(Helme Kihelkonnaleht, aprill 2015)

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee