Ajakava

Ühinemise    etapp/tegevus

2015

08

2015

09

2015

10

2015

11

2015

12

2016

01

2016

02

2016

03

2016

04

2016

05

2016

06

Ühinemiskomisjoni ja teemakomisjonide moodustamine, protsessi koordinaatori määramine X X                  
Ühinemisprotsessi kesksete teemade määratlemine, protsessi ajakava ja kommunikatsioonikava heakskiitimine   X X                
Komisjonide töökoosolekud, avalikud arutelud     X X X X X X      
Ühinemisläbirääkimisteks vajaliku teabe koondamine ja analüüsid. Ühinemislepingu koostamine   X X X X X X        
Elanike arvamuse väljaselgitamise korra (rahvaküsitlus) kehtestamine volikogudes             X X      
Ühinemislepingu projekti  ja seletuskirja arutelu volikogudes, dokumentide suunamine avalikule arutelule               X X    
Volikogude valimisteemalised otsused (volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine)               X X    
Ühinemislepingu projekti  ja lisadesse esitatud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamine volikogudes. Ühinemislepingu ja lisade kohta otsused volikogudes                 X X  
Ühinemislepingu tutvustamine, elanike arvamuse väljaselgitamine (rahvaküsitluse läbiviimine)                 X X X
Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine volikogudes                   X X
Volikogude otsused haldusterritoriaalse muudatuse taotlemise kohta                   X X
Maavanemale ühinemisotsuse jm seadusega nõutud dokumentide esitamine                     X

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee