Mats Erdelli kabel

Taagepera kalmistu parempoolses nurgas äratab tähelepanu kabel. See on eesti talupoja Mats Erdelli perekonna matusepaik. Kabeli keskel on suur kivitahvel kirjaga "Siin hingab rahhoga omma suure tööteggemissest ja holekandmissest Sõnni peremees Rope mõisa Pfandhalter ja Pattkülmõisa Rentnik MATZ ERDELL - sünd Pöögle valla Erdo tallus esimesse Kristuse ülestõusmis pühha jutluse aial 1792 aastal, surnud Pattkülla mõisan 2-sel Detsembre kuu päeval 1847".


Mats Erdell oli Taagepera Sõnni talu omanik, kelle üks järglasi - Hans Erdell - ostis 1868.a. Roobe mõisa päriseks. See oli üks varasemaid taolisi oste Liivimaa ajaloos. 

Loe lisaks

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee