Helme Kihelkonnaleht

Haldusjaotus

Helme vald on rõngasvald, mis ümbritseb Tõrva linna. Helme vallas asub 1 alevik (Helme alevik) ning 14 küla – Ala, Holdre, Jõgeveste, Kalme, Karjatnurme, Kirikuküla, Koorküla, Kähu, Linna, Möldre, Patküla, Pilpa, Roobe ja Taagepera. Suurim küla elanike arvu poolest on Linna küla ja väikseim Kähu küla. Valla administratiivkeskus asub Tõrva linnas.

Pindalalt on Helme vald suurim Valga maakonnas, hõlmates 15,3% Valgamaa territooriumist, suuruselt järgmine on Karula vald. Rahvaarvu poolest on Helme vald 2 269 elanikuga (01.01.10 seisuga) maakonnas teisel kohal, esimene on 1999. aastal Otepää linna ja Pühajärve valla ühinemisel tekkinud Otepää vald 4 154 elanikuga (01.01.10 andmed).  

  

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee