Helme Kihelkonnaleht

Vallavanema kõne vallapäeval 2017

Aeg lendab, märkamatult on kätte jõudnud suvekuu juuli. Oleme sel kuul alati tähistanud Helme valla päeva ja täna teeme seda taasiseseisvunud Eestis kahekümne kuuendat korda. Viimased neliteist neist on toimunud just siin Helmes. Jah, ajavool on pidevas liikumises ja nii see on, et seekordne vallapäev jääb eraldiseisva omavalitsemisüksusena Helme vallale viimaseks vallapäevaks.

 

Selle aasta jõule tuleb tähistada meil kõigil juba suurema seltskonnaga koos ühise laua taga istudes.

 

Loodan väga, et uus loodav pere saab olema tegus ja üksmeelne.

 

On täiesti loomulikuks tavaks saanud, et vallavanem annab tänasel päeval põgusa ülevaate aasta jooksul toimunust ja toimuvast. Nii saab olema ka seekord.

 

Omavalitsusüksusena oleme oma toimetamistega kenasti hakkama saanud. Vald rikkuse poolest ei saa ennast kiita, sest rikkus igas mõttes, nii raha, kui inimesed, on aastate jooksul meie vabariigi äärealadelt liikunud parematele jahimaadele suurlinnadesse ja välisriikidesse. Kuid kurtmiseks ka pole põhjust, need kes on väärtuseks omaette pidanud rahulikku maaelu ja keskkonda, on asjatama jäänud siia koos sinuga, kes sa täna vallapäevale tulnud oled. Vaadakem siis hetkeks üksteisele otsa ja kui eestlase kombel otse öelda ei suuda, siis tehke seda oma sisimas vaikides ning öelge nii iseendale, kui kõrvalistuvatele naabritele aitäh. Mina julgen ja ütlen teile kõigile kohe siin ja praegu selle eest, et te siin Helme vallas ja selle ümbruskonnas olete olnud ja toimetanud SUUR,SUUR AITÄH TEILE KÕIGILE SELLE EEST.

 

Kuigi  käes on juuli, tundub kohati, et kevad ei ole meist veel lahti öelnud. Jah, just ilmast tulenevalt ei ole olnud lihtne alates eelmise aasta sügisest hooldada valla teid. Lumesahad ju sel aastal tööd ei saanud ja greideri jaoks polnud tihtipeale sobilikku ilma. Just seetõttu vuravad mööda valda lähinädalatel teie koduteedele kruusakoormad. Helme vald võttis vastutuse ja koostöös teiega jagab  koduteede korrastamise muret, makstes omalt poolt poole maksumusest kinni vastavalt teie soovile olgu see siis koorem või kümme. Kokku läheb vallale kaasrahastus maksma ligikaudu 20 000 eurot. Üle viie aasta olen pidanud küll koosolekutel, ajakirjanduses ja maakonna liikluskomisjonis võitlema selle eest, et OÜ Combiwoodi juurde viiv nõndanimetatud "Peebumäe tee", mis on riigile kuuluv tee, saaks asfaldkatte. Täna saab öelda, et pidev kõnelemine on lõpuks vilja kandnud ja sügiseks on see olemas. Heameel on Valga – Uulu maantee Karjatnurme ja Ala küla vahelise lõigu asfaldkatte uuendamise üle. Siinkohal on sobilik meenutada üht võrdlusmomenti, kuidas omavalitsus asjadega hakkama peab saama. Helme vallal on aastas teede korrashoiu peale riigi poolt viimasel kümnekonnal aastal antud ligikaudu 60 000 eurot 150 kilomeetri teede hooldamiseks nii suvel kui talvel ja samas maksab RMK poolt ühe kilomeetri kruusakattega metsatee rajamine ligikaudu kõigest 50 000 eurot. Siinkohal võib küll väita, et Helme vald on teede hooldamisega edukalt hakkama saanud. Iseküsimus on muidugi teede kapitaalremont, mida viimati suudeti teha üle kümne aasta tagasi. Selle põhjus on lihtne, siis eraldati riigi poolt omavalitsustele teede korrashoiuks oluliselt rohkem maksumaksja raha.

 

Käesoleval aastal Helme valla majapidamiste poolt esitatud salv- ja puurkaevude ning kanalisatsioonisüsteemide rahastustaotlused on kõik tänaseks päevaks  heakskiiduotsused saanud. Kokku esitati 12 nõuetele vastavat taotlust ja usun, et enamikel taotlejatel on juba sügiseks tööd teostatud ning puhas vesi majapidamises olemas. Helme vald on toetanud vallakodanike majapidamiste sellelaadseid projekte kaasrastajana juba aastaid, makstes igale majapidajale kinni ühe kolmandiku summast. Olgu siinkohal näitena toodud, et ühe puurkaevu rajamine koos veetrassiga läheb maksma keskmiselt 6300 eurot ja sellest maksab siis vald kinni 2100 eurot. Pole ju paha. Sel aastal maksab vald kaasfinantseeringuna projektis osalenutele välja kogusummana 20 000 eurot.

 

Helme valla lähiaja investeeringutest rääkides tasub esile tõsta Linna külla sel kevadel rajatud tänavavalgustust ning jaanipäevaks valminud kõnniteed. Veel enne selle aasta sügist on plaanis rajada ka Helme asulasse tänavavalgustus.

 

Kõigi eelduste kohaselt saavad Kalme küla paneelmajade elanikud  oma koduteele asfaldkatte. Ala rahvamajas vahetatakse välja oma aja ära elanud aknad kaasaegsete vastu. Usun, et nende teostavate investeeringutega annab vald erinevatele küladele ilmet juurde ning seetõttu muutub ka meid ümbritsev keskkond järjest rohkem nauditavamaks ja elamisväärsemaks. Külaelu puudutades ei saa mainimata jätta, et Helme vald on ikka olnud nende omavalitsuste seas, kellele on läinud korda kohalike kogukondade tegemised. Nii oleme aastaid toetanud rahaliselt külaseltside ettevõtmisi, makstes kinni kõigi seltside projektirahastuse omaosalused, olgu need siis 100 eurot või küündigu need tuhandetesse eurodesse. Et see ütlus ei oleks vaid paljas sõnakõlks, siis selle tõestuseks võib tuua välja näiteks meie külade tegemiste lipulaevad Linna küla ja Taagepera.

 

Linna küla vallapoolne toetus sel aastal on olnud 1000 eurot ja Taagepera tegemisi toetame sel aastal 4000 euro ulatuses. Kas selline igakülgne vallapoolne abi  ja rahalised toetused ka järgnevatel aastatel jätkuvad näitab aeg?

 

Kui juba jutt toetuste peale läks siis tasub siinkohal ka ära märkida, et Helme valla poolt pole minu vallavanema ametis oldud aastate jooksul ühtegi kultuuri- ega spordivaldkonna toetustaotlust rahastuseta jäetud. Olgu siinkohal mainitud, et see teadmine ei kehti vaid Helme vallast tulnud toetustaotluste kohta, sest tegelikult oleme võtnud nii kultuuri kui sporti toetamisel laiemalt Helme-Tõrva piirkonnana. Nii on toetatud näiteks meie kandi sportlastest isikuliselt Magnus Kirti, Tanel Laanmäed kui ka veteransportlast Harry Mägi, spodiklubisid "Viraaž", orienteerumisklubi "Käbi", võrkpalliklubi, iluvõimlejaid, laivtantsijaid jt. Oleme vallas olnud seisukohal, et kui inimestes on pealehakkamist, siis tuleb neid ka toetada. Heameel on ära mainida siinkohal ka Linna külast pärit viieteistaastase Grete-Lisette Gulbise saavutusi, kes noore tütarlapsena, käies küll ise Tõrva Gümnaasiumis, on juba leidnud oma tee läbi raske töö ja treenimise iluvõimlejana. Täna on ta oma vanuseklassis meie riigi tippude seas ja olen veendunud, et kindlalt kuuleme temast veel ka aastate pärast. Siinkohal palun teilt sellele kenale ja võimekale tütarlapsele tänutäheks teha üks heasoovlik, tugev aplaus. Tänan.

 

Ka kultuurivaldkonnaga tegelevad inimesed on valla poolt olnud alati toetatud. Olgu see siis "Jandali" või "Jauram" või "Helme Jauram", "Liisud", "Hõbetäht" või Helme valla pensionäride ühenduse kultuuriline tegevus. Ka valla noorte ja noortekeskuse tegevused on leidnud pidevalt toetust. Puhas rõõm on olnud toetada meie piirkonna  Tõrva noorte ettevõtmisi, nii Tõrva kino, kui Tõrva Raadioga seotud tegemisi. Soovin  kõigile noortele ikka julget pealehakkamist ning oma visioonide ja unistuste täide viimist ka edaspidi.

 

Oleme väärtustanud ja meeles pidanud oma valla inimesi väga erineval moel ja erinevates valdkondades. Olgu selle tulemiks siis heakorrakonkursid, valla ettevõtjate tänamised või  valla aukodaniku ja elutööpreemiate saajad. Ka täna, mõne aja pärast, austame siin laval meie inimesi nende elutöö eest. Ühtlasi tõestame täna ka siin laval, et silma saab paista oma tegudega üsna noorelt ja suurelt. Aga see kõik tuleb mõne aja pärast.

 

Tänasel päeval ei saa oma jutuga puudutamata jätta ka eakaid. Kõigile on ju lapsest saati teada see, et me kõik saame kord vanaks. Siinkohal tunnen omajagu uhkust, et Helme vallas on siiani katsutud jõudu mööda abivajavatele eakatele tagada väärikas vananemine. Olgu see siis tagasihoidliku summa eest sõit Tartusse valla transpordiga, hooldekodukoha leidmine ja selle eest tasumine valla kaasabil või sotsiaaltöötajate poolt pakutavad, siiani tasuta koduhooldusteenused. Selliseid lahendusi paljudes omavalitsustes ei ole, kuigi ka seal räägitakse väärikast vananemisest ja  et hoolitakse eakatest. Mis toob tulevik meie kandis selles valdkonnas ei oska täna öelda, aga nagu öeldakse elame, näeme.

 

Märkamatult olen oma jutuga jõudnud sinna maale kus tuleb rääkida ka selle aasta saabuvast sügisest.

 

Ja tõsi on see, et täpselt tänasest, on jäänud valimisteni kolm kuud. Mis saab, kuidas edasi minna ja keda oma häälega toetada?

 

Eks kõik see, mis on sügisel tulemas on paljuski uus ja tundmatu olukord me kõigi jaoks. Ka siinkohal saab öelda, et eks aeg näitab kuidas meil selle ühinemisega läks. Hinges tahan väga loota, et Helme valla poolt kaks aastat tagasi oma naabritele väljakäidud vabatahtlik ühinemise pakkumine ei satuks aastate pärast tagantjärgi tarkusena kriitikatule alla. Täna julgustab mind esialgu vaid mõte, et meie vabatahtliku soovi järgi hakkas riik mõne kuu möödudes ka teisi omavalitsusi tagant utsitama. Seega meil poleks olnud ju pääsu. Olen aus ja samas rahul mõttega, et suutsime Helme kihelkonna territooriumi üheks tervikterritooriumiks muuta. Jah samas on minu sees ka nördimus olemas, seda põhjusel, et ühisnimeks ei tulnud Helme. Olen veendunud, et meie kihelkonna ajalugu oleks seda väärinud. Aga mis sa ikka teed, kui Helme vallavolikogu liikmete seas, kes ihu ja hingega peaks oma valla asja ajama, mõned eelistasid keeleliselt kõlavale ja ajalooliselt tuntud Helmele muid variante.

 

Siinkohal ongi sobilik meelde tuletada vanarahva tarkust VALI MEEST TEMA TEGUDE MITTE VAID SÕNADE JÄRGI. Ehk see olekski seekordsete valimiste kaine mõistuse soovitus. Tõsi on aga see, et sel sügisel kutsun Teid üles igaüht oma häält andma. Räägime ikka kaasa oma kogukonna tulevastes arengutes.

 

Ja lõppude lõpuks tahan öelda, et me kõik ju elame paganama kaunis kohas – Helme vallas. Vaadake natuke enda ümber, ilusad lossimäed, Helme ja Õhne jõgi, kahe jõe ja järvede vahele rajatud väikelinn Tõrva, mitmed ajaloolised mõisad ümberringi. Helme süda ise juba on kordi ja kordi vaatamist väärt: lossivaremed, koopad, allikad ja iidsed tammed teie selja taga. Kas pole kena paik elamiseks? On ikka küll.

 

Ja siinkohal Helme valla muinaslugu selleks korraks lõppeb.

 

Soovin teile kõigile rõõmsat peotuju ning head viimase Helme vallapäeva tähistamist.

 

 Elagu Helme nüüd ja igavesti!!!

 

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee