Helme Kihelkonnaleht

Vallavalitsuse ametnikud

Ametikoht Nimi Tel Mobiil e-post haridus eriala koormus

Põhipalk€/kuus

alates 01.01.2017

Vallavanem Tarmo Tamm 7668451 5051187 tarmo.tamm@helme.ee kõrgem agronoom  

kahe kordne Eesti keskmine palk

(Arvutatakse Statistikaameti poolt avaldatud  eelmise aasta IV  kvartali Eesti keskmise palga alusel  01.jaanuarist järgnevaks 12.kuuks.)

Vallasekretär Tiina Õunpuu 7668452   tiina.ounpuu@helme.ee kõrgem matemaatik 1,0 1320
Ehitus- ja majandusnõunik Andres Jurs 7668453 5069331 andres.jurs@helme.ee kõrgem ehitustehnika 1,0 1080
Maanõunik Arvo Kargu 7668454   arvo.kargu@helme.ee kõrgem maaparandus 0,8 864
Sotsiaalnõunik Anne Kalme 7668455 53090211 anne.kalme@helme.ee kesk-eri tehnik-tehnoloog 1,0 1080
Pearaamatupidaja Malle Aavastik 7668456   malle.aavastik@helme.ee kesk-eri eelarveline raamatupidamine 1,0 1320
Raamatupidaja Õnnela Kangro 7668457   oennela.kangro@helme.ee kesk-eri raamatupidaja 1,0 880
Tehniline sekretär Malle Hiller 7668450   malle.hiller@helme.ee keskeri vanemraamatu-koguhoidja 1,0 695
Sotsiaalhooldustöö spetsialist Kaja Lepik 7668458   kaja.lepik@helme.ee kesk, kutse-keskharidus sotsiaalhooldus 1,0 770

Teenistuskohtade koosseis     Täitmata ametikohti - maanõunik 0,2 ametikohta.

Palgajuhend

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee