Helme Kihelkonnaleht

Mulgimaa keelepesä

Alates märtsist 2014 alustati Helme valla kahes lasteaias pilootprojektiga „Mulgimaa keelepesä“. 

Tänaseks on toimunud 8 keelepesä päeva.  Eesmärk oli alustada pilootprojektiga „Mulgimaa keelepesä“  Helme valla kahes  lasteaias - Ritsu Lasteaed Algkooli lasteaia vanemas rühmas  ja Ala Põhikooli juures asuvas lasteaia rühmas.

Kuna  Helme  vald on üks osa Mulgimaast, siis oli eesmärgiks mulgi keeleõpet ja kultuuripärandit siduda just lasteaia õppekavaga. Keeleõppe poolest on meie piirkond jäänud vaeslapse rolli ja reaalselt mulgikeelt räägitakse väga vähe. Mulgimaa kultuuriprogrammi üldeesmärgiks on  Mulgimaale omase elulaadi taaselustamine ning väärtustamine  läbi tavade ja kommete ning keelelise eripära õpetamise. Seetõttu 2014. aasta veebruaris projekt kirjutatud saigi. Oluline on juba väikeste mudilaste sidumine mulgi keele ja kultuuripärandiga. Läbi laste oli võimalik haarata juurde kohalikus kultuuris osalejaid. 

Projekti toimumise aeg on  märtsist 2014 kuni veebruarini 2015. Projektis osalevates  lasteaedades  kõneldakse lastega esialgu ühel päeval kuus ainult mulgi keeles. Laste vanus on lasteaiati erinev. Projektiga seotud  keeleõpetaja Alli Laande  aitab lasteaedade rühmaõpetajatel õpetada lastele mulgikeelseid laule ja mänge ning igapäevaselt mulgi keeles suhelda. Õpetatakse mulgi tavasid ja kombeid. Selgitatakse ajaloolist tausta. Muusika tundides õpetataks  lihtsaid muusikalisi palakesi ja ringmänge. 

Projekti rahastavad Rahvakultuuri Keskus Mulgimaa kultuuriprogramm ja Helme Vallavalitsus. Projektijuht on Helme vallavolikogu esimees Ave Visor ja õpetaja Alli Laande. 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee