Helme Kihelkonnaleht

Huviharidus

Lähim huviharidust pakkuv asutus on Tõrva Muusikakool, kus 01.09.2014 seisuga õppis 24 Helme valla last. Ala Põhikooli juures tegutseb muusikaklass, mille õppetöös osaleb Ala kooli 6 õpilast.    

Huvitegevus toimub peamiselt koolide juures. Ala Põhikoolis tegutseb 5 ringi – lavakunsti-ring, kunstiring, arvutiring, kodundusring ja majandusring. Ritsu Lasteaed-Algkoolis tegutsevad järgmised ringid: mudilaskoor, lauluring, liiklusring, tantsuring, kunstiring, loodussõprade ring ja näitering.

Huvialaringid on Ala rahvamajas, kus töötab 9 ringi: memmede laulu ja tantsuring „Hõbetäht”, naisrahvatantsuring „Liisud”, livetantsuring noortele, spordiring, kunsti- ja käsitööring, segarahvatantsuring ”Jandali”, segaansambel „Sillervo”, täiskasvanute keraamikaring. 

Koorküla rahvamaja on avatud erinevate projektipõhiste laagrite korraldamiseks.

 

/Väljavõte valla arengukavast  2010-2025/

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee