KOV valimised 2017

Valimistulemuste protokoll 16.10.2017

Hääletamistulemuste protokoll  16.10.2017

Tõrva valla valimiskomisjon registreeris kandidaadid 15.oktoobril toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks.

Kandidaatide koondnimekiri

15. oktoobril valime uue omavalitsuse, Tõrva valla, volikogu. Valimised toimuvad ühes ringkonnas, Tõrva  Vallavolikogu hakkab olema 21-liikmeline. Esmakordselt  osalevad hääletamisel ka 16-17-aastased noored.

Helme Vallavolikogu 21.06.2017.a otsus nr 21  "Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna ühinemisel moodustatava Tõrva valla territooriumil valimisringkona moodustamine, mandaatide jaotamine ning valimisjaoskondade ja -komisjoni moodustamise korraldamine

Valimistoimingute ja tähtaegadega saab tutvuda siin!

Valimisjaoskonnad:

  • Valimisjaoskond nr 1, (Tõrva linn), hääletamisruum asub Tõrva  Valga tn 1 (Infopunkt). 
  • Valimisjaoskond nr 2, (Helme valla Jõgeveste küla, Kalme küla, Kirikuküla, Koorküla, Linna küla, Möldre küla, Patküla, Roobe küla, Helme alevik, inimesed, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Helme vald ja Puka valla Soontaga küla), hääletamisruum asub  Linna küla  Kesk tn 8 (Helme raamatukogu).
  • Valimisjaoskond nr 3, (Helme valla Ala küle, Holdre küla, Karjatnurme küla, Kähu küla, Pilpa küla, Taagepera küla), hääletamisruum asub   Ala küla Kooli (Ala Põhikool).
  • Valimisjaoskond nr 4,(Hummuli vald) hääletamisruum asub Hummuli alevik Soe tee 4 (Hummuli vallavalitsus).
  • Valimisjaoskond nr 5 (Põdrala vald), hääletamisruum asub Riidaja küla Riidaja mõis/1 (Põdrala vallavalitsus).

Eelhääletamise ajal saab hääletada väljaspool elukohta valimisjaoskondades nr 1, nr 2, nr 4 ja nr 5.  

Helme Vallavalitsuse 14.06.2017.a määrus nr 2 "Valimisjaoskondade moodustamine".

Rohkem infot valimiste kohta leiad Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt  vvk.ee

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee