Helme Kihelkonnaleht

Päevakeskused

Helme vallas asub neli päevakeskust – Karjatnurme päevakeskus, Kalme päevakeskus, Ala päevakeskus ja Helme päevakeskus.

Karjatnurme päevakeskus asub Karjatnurme külas ja korraldab järgmisi traditsioonilisi üritusi: vastlapäeva, sõbrapäeva, emadepäeva, jaanipäeva, isadepäeva, mardipäeva, päevakeskuse aastapäeva, kadripäeva ja jõulude tähistamine.

Kalme päevakeskus asub Kalme külas. Ruumide olukord on rahuldav, remont tehti 2005. aasta suvel. Päevakeskus pakub järgmisi teenuseid: ajakirjanduse lugemine ja laenutamine, arvuti kasutamine, pesu pesemine, dušši kasutamine, õmblemine, lauamängude mängimine, televiisori vaatamine, muusikakeskus ja telefoni kasutamine, joonistamine, tähtpäevade tähistamine. Traditsioonilised üritused, mida Kalme päevakeskus korraldab, on sõbrapäev, vastlapäev, emadepäev, lastekaitsepäev, jaanipäev, mini-missi valimised, kadrikarneval,  jõulupidu ning päevakeskuse sünnipäev.

Ala päevakeskus asub Ala külas. Vaba aja sisustamiseks pakutakse mitmesuguseid mänge, ajalehti, võimalust arvutit kasutada. Külastajate kontingent on vanuseliselt väga erinev, mistõttu ühisürituste korraldamine on keeruline. Vanemate inimeste puhul ja arvuti­kasutamisel on külastajatega tegelemine pigem individuaalne.

Helme päevakeskus asub Helme alevikus. Korraldatakse koolivaheajaekskursioone ja matku (jalgrattamatk Valgjärve äärde, jalgsimatkad Tõrva ja selle ümbrusesse). Tähistatakse isade- ja emadepäeva, jõulusid, jaanipäeva, sõbrapäeva. Päevakeskuses küpsetatakse koos, st on pannkoogi-, piruka-, ja tordipäev. Päevakeskuse ruumides oleks vaja teha uuendusi, elektri­süs­teem vajab korrastamist, samuti võiks pakkuda saunateenust.

Jõgeveste teabetuba alustas oma tegevust 2005. aasta sügisel. Puithoone soetati PRIA abil külaelu edendamise programmist 2004. aasta lõpus ning paigaldati 2005. aasta Helme valla eelarvevahendite abiga. Teabetoas on olemas külaelanikele lugemiseks igapäevaselt nii volikogu ja vallavalitsuse otsused kui kohalikud ja vabariiklikud ajalehed. 2006. aastast on olemas ka vajalik internetipunkt neile külaelanikele, kellel see võimalus oma kodus puudub. Teabetuba kasutatakse seoses oma sobiliku asukoha pärast ka nii Helme Vallavalitsuse kui MTÜ Jõgeveste Koduhoiuseltsi poolt külaürituste korraldamiseks.  

/Väljavõte valla arengukavast 2010 - 2025/

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee