Helme Kihelkonnaleht

Vallavalitsuse ametnikud

Ametikoht Nimi Tel Mobiil e-post haridus eriala koormus

Põhipalk€/kuus

alates 01.01.2017

Vallavanem Tarmo Tamm 7668451 5051187 tarmo.tammhelme.ee kõrgem agronoom  

kahe kordne Eesti keskmine palk

(Arvutatakse Statistikaameti poolt avaldatud  eelmise aasta IV  kvartali Eesti keskmise palga alusel  01.jaanuarist järgnevaks 12.kuuks.)

Vallasekretär Tiina Õunpuu 7668452   tiina.ounpuuhelme.ee kõrgem matemaatik 1,0 1320
Ehitus- ja majandusnõunik Andres Jurs 7668453 5069331 andres.jurshelme.ee kõrgem ehitustehnika 1,0 1080
Maanõunik Arvo Kargu 7668454   arvo.karguhelme.ee kõrgem maaparandus 0,8 864
Sotsiaalnõunik Anne Kalme 7668455 53090211 anne.kalmehelme.ee kesk-eri tehnik-tehnoloog 1,0 1080
Pearaamatupidaja Malle Aavastik 7668456   malle.aavastikhelme.ee kesk-eri eelarveline raamatupidamine 1,0 1320
Raamatupidaja Õnnela Kangro 7668457   oennela.kangrohelme.ee kesk-eri raamatupidaja 1,0 880
Tehniline sekretär Malle Hiller 7668450   malle.hillerhelme.ee keskeri vanemraamatu-koguhoidja 1,0 695
Sotsiaalhooldustöö spetsialist Kaja Lepik 7668458   kaja.lepikhelme.ee kesk, kutse-keskharidus sotsiaalhooldus 1,0 770

Teenistuskohtade koosseis     Täitmata ametikohti - maanõunik 0,2 ametikohta.

Palgajuhend

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoisshelme.ee