Helme Kihelkonnaleht

Still Active - Endiselt aktiivne

Estonia - Latvia programme

Project No EU31464

"STILL  ACTIVE"

Projekti "Still Active" - "Endiselt aktiivne"  raames arendatakse piirialade koostööd 45-aastaste ja vanemate inimeste kogukondlike rühmade vahel. Projektis osalevad Eesti ja Läti kogukonnad ühendavad oma jõupingutused mitmesuguse ühiskondliku, kultuurilise ja ka majandusliku tegevuse elluviimiseks. Projekt saab teoks tänu suure hulga aktiivsete organisatsioonide koostööle - Läti kogukondlike algatuste sihtasutus, Naukšeni vald, Kööna mäe Elukool, Ape Omavalitsus, Ape Arengu Toetamise Selts, Varstu Vallavalitsus, Varstu Kultuuritarõ, Helme Vallavalitsus, Taagepera külaselts.

Projekti kestvus: suvi 2010 - sügis 2011.

Külasta projekti  Still Active  foorumit

I etapp

 

06.juuni - 13.september 2010

Osalejad: Helme Vallavalitsus, Naukšeni vald, Taagepera külaselts, Kööna mäe Elukool.

Plaaniline tegevus: Edaspidistes etappides planeeritud tegevuste ettevalmistamine. 

 

II etapp

 

14. september - 31. detsember 2010.

Osalejad: Helme Vallavalitsus, Naukšeni vald, Taagepera külaselts, Kööna mäe Elukool.

Plaaniline tegevus: Kogukondade suhtlemine läbi käsitööalase koolituse ja ettevõtlusalase tegevuse tutvustamise nii Eesti kui Läti poolel.

Loe lisaks siit  ja siit.

Loe, mida kirjutab projektist projekti koordinaator Liivi Arro.

 Loe, mida kirjutab koolituse kohta Ligita Jarovaja Naukšenist ja vaata pilte.

Loe, mida kirjutab sõidust Läti väikeettevõtjate juurde Heli Värnik  ja vaata pilte.

III etapp

 

14. detsember 2010 - 13. märts 2011

Projektis osalejad: Helme Vallavalitsus, Naukšeni vald, Taagepera külaselts, Kööna mäe Elukool.

Plaaniline tegevus:

Arvutiõppe esmane koolitus ja internetipõhiste teenuste kasutamisvõimaluste omandamine nii omavahelise suhtluse eesmärgil, kui eluliselt vajalike teenuste kasutamisel (internetipank, avalduste esitamine, CV saatmine jms),

Loe lisaks,   pilte vaata  siit

Kahe arvuti soetamine edaspidiseks individuaalseks arvutiõppeks ja suhtlemiseks.

Inventari soetamine edaspidiste koolituste tarvis ja edaspidiste koolituste läbiviimiseks   Helme päevakeskuse ruumide sisustamiseks. 

IV etapp

14. märts - 13. juuni 2011

Projektis osalejad: Helme Vallavalitsus, Naukseni vald, Taagepera külaselts, Kööna mäe Elukool.

Plaaniline tegevus:  Koolituste ja edaspididste ühistegevuste tarvis Helme päevakeskuse ruumi remont.

Loe, mida kirjutab projektijuht Andrus Lepikov, pilte vaata siit.

 

Plaaniline tegvus:  Seminaride tsükkel „Sotsiaal-kultuuriliste ning erialaste kogemuste vahetamise ürituste ühine planeerimine.”

7.-8- aprill.  Saame omavahel lähemalt tuttavaks. Ülevaade Naukseni ja Helme valdadest. Projekti eesmärkide ja oodatavte tulemuste tutvustamine. Kahel pool piire paiknevate regioonide tugevused ja ühised probleemid. Piiriäärse regiooni seni kasutamata võimalused. Mis on piireületav kogemuste vahetus? Senine piireületava koostöö kogemus – head näited. Idee tulevaseks koostööks. Miks vajame koostööd. Tulevaste seminaride eesmärgid ja oodatavad tulemused. Piireületava koostöövõrgustiku loomine. 

Loe, mida arvavad toimunud seminarist Agnese Aunina-Linmeijere ja Laine Vettik.

14.- 15.aprill   Kultuuri- ja spordiüritused. Head näited siit ja sealtpoolt piiri. Ajurünnak: ideed tulevasteks koostööprojektidest. Materjalide koostamine ja valimine piiriülest koostööd toetava käsiraamatu valmistamise jaoks. 

21.aprill Etnograafilise ja rahvusliku kultuuripärandi hoidmine ning edasiandmine. Head näited  siit – ja sealtpoolt piiri. Koostöövõimalused. Eesti- ja Läti rahvarõivaste, -kommetega tutvumine.  Osavõtt rahvakultuuri õhtust Ala Rahvamajas.
 
Loe lisaks ja vaata pilte.
 
14. mai  Ajalooline pärand. Ühisosa, ühised huvid. Kuidas kaasata rohkem inimesi piiriületavasse koostöösse läbi ajaloo? Kuidas äratada ja hoida huvi naabrite tegemiste vastu. Kohalike muuseumide ja kodanike ühenduste võimalused selleks. Osalemine Läti õhtul Helme koduloomuuseumis. 
 
Loe lisaks siit ja vaata pilte.
 
21.mai Rahvaspordi võimalused piireületavaks koostööks. Kuidas jagada infot spordi- ja kultuuriürituste kohta läbi erinevate kanalite. Ürituste turundus. Osalemine Helme jalgrattasõidul. 

Loe lisaks siit ja vaata pilte.

28. mai  Suurürituste planeerimine. Kogemused kahelt poolt piiri. Arutelu võimalike piiriüleste suurürituste läbiviimisest. Osavõtt Valgamaa laulu- ja tantsupeost Tõrva linnas.

7. 8. juuni Ühisürituste analüüs. Mida jätkata, mida teha teisiti? Võimalused koostöö jätkamiseks kahe omavalitsuse vahel pärast projekti lõppemist. Rahastamisvõimaluse selleks. Piiriülese koostöö käsiraamatu materjalide täiendamine.
 
Seminare modereerivad: Astrid Org, Ivika Nõgel, Haimar Sakk (Partnerlus MTÜ)

V etapp

23.juulil  kl  14 -17   Helme päevakeskuses   "LAHTISTE  USTE  PÄEV"

  • võimalus tutvuda projekti jooksul tehtud töödega;
  • avatud näitused
  • kohapeal võimalus registreeruda foorumi  http//www.iniciativa.lv/forum  kasutajaks

Loe lähemalt siit ja vaata pilte siit.

 
 
23. augustil esitletakse Taagepera lossis    projekti Still Active raames  Ape, Varstu, Naukšeni ja Helme valla ning nelja vabaühenduse ühistööna valminud raamatut naaberriikide koostöövõimalustest.

Raamat antakse välja nii eesti kui läti keeles ning on mõeldud abivahendiks mittetulundusühingutele ja omavalitsustele, kes kavandavad ühistegevust teisel pool piiri elavate naabritega.
 

Raamatut "Aktiivsed, koostööd tegevad inimesed - regionaalarengu soodustajad" vaata siit.   Ürituse pilte vaata siit.
 

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee