Helme Kihelkonnaleht

Muuseumid

Helme vallas Kirikuküla külas asub Helme koduloomuuseum. Seltsitegevuse alusel 1976. aastal asutatud muuseum jätkab tegevust tänini. Eksponaatide arvu poolest Valgamaal kõige enam eksponeeritud muuseum. Pool maja esikorrusest on remontimata. Muuseumi külastatavus on periooditi erinev – kevadel käivad kooliõpilased, suvel perekonnad ja nende külalised. Viimasel ajal külastab muuseumi rohkem inimesi ka kaugemalt Valgamaalt. Muuseumiesist parki kasutatakse erinevate kultuuriürituste korraldamiseks. Lisaks Helme vallale finantseerivad muuseumi tegevust ka Põdrala ja Hummuli vald ning Tõrva linn. Alates 2013. aastast on koostöös Tõrva Gümnaasiumiga koolitatud välja noorgiide. 

Barclay de Tolly mausoleum kuulub objektina Helme vallale. Kompleksi pindala suurus koos pargiga ja park-metsaga on kokku 4 hektarit. Kuni 2008. aastani piirduti turismiobjekti teenindamisel ühe töötajaga, kuid alates 2008. aastast suurendati töötajate koosseisu ja suvekuudel on tööl täiendav inimene. Viimane muudatus on tingitud kompleksis osutavate teenuste olulise laienemisest alates 16. maist 2008 (lisaks mausoleumihoonele  avati turistide tarvis Barclay de Tollyst püsiekspositsioon kunagises valvurite majas). 2005. aastal rajati mausoleumi juurde kivikattega kõnnitee, 2007. ja 2008. aastal lisandus peale valla eelarveliste vahendite objekti korrastamiseks 1,9 miljonit krooni Kultuuriministeeriumi poolt.  2009. aasta sügisel valmis EASi toel mausoleumi kompleksi juures kaasaegne autoparkla. 2013. aasta kevadel paigaldati Leader programmi toel Barclay de Tolly mausoleumikompleksi ette National Geographicu kollane vaateaken.   

Helme mõisa hoonesse on üle Eesti kokku toodud SA Rahvuslik Klaverimuuseumi poolt üle 30 klaveri. Sihtasutusel on lisaks üle Eesti veel deponeeritud ligi 20 klaverit erinevates piirkondades. 2010. aastal esitatud piirkondliku konkurentsivõime tõstmise rahastusprojekti ei rahuldatud. Hetkel otsitakse erinevaid klaverimuuseumi edasiarendamise võimalusi. 

Ala külla on planeeritud koostöös Mulgimaa omavalitsustega rajada Euroopa Liidu rahaliste vahendite abil Sooglemäe talu baasil Mulgi Külastuskeskus. 2010. aastal Mulgi Kultuuri Instituudi poolt esitatud projekti taotlust ei rahastatud.  Koostöös Mulgi Kultuuri Instituudi ja Mulgimaa omavalitsustega (sealhulgas Helme kihelkonna omavalitsused Helme, Hummuli, Põdrala, Tõrva) soovitakse projekt 2015. aastal rahastamiseks uuesti esitada. 

 

/Väljavõte valla arengukavast 2010 - 2025/

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee