Helme Kihelkonnaleht

Klubid, seltsid

Enamuses külades on kodanikualgatuse initsiatiivil moodustunud ka külaseltsid. 2009. aastal oli külaseltse vallas kokku 8: Ritsu Külaselts, Helme Külaselts, Jõgeveste Külaselts, Kalme Külaselts, Karjatnurme Külaselts, Ala Külaselts, Taagepera Külaselts. Aaastaks 2014 on aktiivselt tegutsevaid külaseltse alles jäänud 6: Ritsu Külaselts, Helme Külaselts, Kalme Külaselts, Ala Külaselts, Taagepera Külaselts.  Seltsid on oma külades aktiivselt tegutsevad ning aitavad kaasa kohapealsete murede ja probleemide lahendamisele, kuid mitte ainult - korraldatakse ka spordivõistlusi, küla kultuuripäevasid, ekskursioone, aidatakse korraldada küla heakorda jne. Lisaks külaseltsidele tegutsevad Helme vallas MTÜ Helme Valla Pensionäride Ühendus, Helme Maaparandusühistu, Helme Talupidajate Selts.

/Väljavõte valla arengukavast 2010 - 2025/

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee