Helme Kihelkonnaleht

Trahteri kinnistu Jõgeveste küla

Helme Vallavolikogu 29.09.2010.a otsus nr 24 "Detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine".

Helme Vallavolikogu 22.12.2010.a otsus nr 31 "Trahteri kinnistu detailplaneerngule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine"

Helme Vallavolikogu 30.05.2012.a otsus nr 13 "Detailplaneeringu kehtestamine".

Helme Vallavolikogu 25.10.2012.a otsus nr 37 "Detailplaneeringu kehtestamise otsuse kehtetuks tunnistamine".

Helme Vallavolikogu 25.04.2013.a otsus nr 10  "Trahteri kinnistu detailplaneeringu kehetstamine".

Trahteri kinnistu detailplaneering - seletuskiri ja joonised.

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee