Helme Kihelkonnaleht

Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse.

Elukohaandmed on vajalikud riigi, kohalike omavalitsuste ja elanike teabevahetuse ja koostöö tõhustamiseks. Riigil on raske täita oma kohustusi elanike ees, kui puudub nende kohustuste täitmiseks vajalik teave.

NB! Elukohaandmed ei anna mingeid õigusi omandi käsutamiseks või kasutamiseks. Kui omanik annab loa märkida elukohaks temale kuuluvate ruumide aadress, ei teki ruumides elavatele inimestele mingeid täiendavaid õigusi neile ruumidele ega omanikul elukoha registreerimise faktist täiendavaid õiguslikke kohustusi.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel; kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega. 

Oma elukohaandmete õigsust saab kontrollida  riigiportaalis www.eesti.ee

Elukohaandmete muutmiseks tuleb esitada elukohateade.  

Elukoha registreerimiseks Helme valda esita elukohateade digiallkirjastatult aadressile  postipoiss@helme.ee , saada postiga aadressil Tartu tn 20 68606 Tõrva või too vallamajja. Elukohateadet saab esitada ka riigiportaali www.eesti.ee kaudu.

Täpsem info: tehniline sekretär  Malle Hiller    tel  766 8450, malle.hiller@helme.ee

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee