Uudised ja teated

Ala põhikool teatab

10. august 2017

 Ala Põhikooli lasteaia liitrühm alustab tööd 28. augustil 2017.a.

Lapsevanem, kes soovib, et tema laps saaks asuda õppima ja mängima meie lasteaeda saab esitada oma avalduse direktorile igal tööpäeval kella 8.00-15.00. Taotluse vorm siin.
 
Ala Põhikooli võtab vastu 2017/2018. õppeaastal esimesse klassi õppima asuvate laste dokumentekuni 30. augustini 2017
Dokumente saab esitada Ala Põhikooli direktorile tööpäeviti kell 8.00-15.00
1.klassi astumiseks tuleb esitada:
1. taotlus (võimalik täita eelnevalt või kohapeal kantseleis) 
2. lapse sünnitunnistuse koopia
3. dokumendi foto 3x4 õpilaspileti jaoks
Taotluse vorm siin.
 
Ala Põhikooli ja lasteaia liitrühma lastevanemate üldkoosolek:
Toimumise aeg: 21.august 2017 kell 18.00
Toimumise koht: Ala Põhikool väikeses saalis.
Koosoleku juhataja ja kokkukutsuja: Ave Visor
 
Päevakord:
1. Kokkuvõte Ala Põhikoolis toimunud üritustest 2016/2017 õa.- kooli direktor Ave Visor
2. Hoolekogu tööst kokkuvõte- hoolekogu esimees Külliki Jegorov
3. Hoolekogusse lasteaia lastevanemate poolse esindaja valimine- direktor Ave Visor
4. Ülevaade suvel toimunud vabade ametikohtade konkurssidest ja uute töötajate tutvustamine- direktor Ave Visor, hoolekogu esimees/konkursikomisjoni liige Külliki Jegorov
5. Ülevaade esitatud projektidest – Ave Visor
6. E- koolist ja uuest kooli kodulehest- Ave Visor
7. Ülevaade rahulolu-uuringutest- Ave Visor
8. Sisehindamise aruande tutvustamine- Ave Visor
9. Kooli arengut puudutavad teemad. Muudatused kooli- ja lasteaia päevakavas- Ave Visor
10. Küsimused- Ave Visor
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee