Uudised ja teated

Helme vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Ala Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks  

30. mai 2017

Ala Põhikool asub Valgamaal Helme vallas Ala külas, kool ühendab endas põhikooli, õpilaskodu  ja lasteaia liitrühma.

 Konkursil kandideerimiseks peavad olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1) kirjalik avaldus;
2) elulookirjeldus (töö- või teenistuskäik);
3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
4) motivatsioonikiri (lühinägemus kooli arengust);
5) konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Tööle asumise aeg 1. august 2017.

Avalduse koos lisadokumentidega  palume  esitada hiljemalt 30. juunil 2017  posti teel aadressil Helme Vallavalitsus Tartu tn 20 68606 Tõrva  või e-posti teel  postipoiss@helme.ee

Lisainformatsioon: vallavanem Tarmo Tamm, tel 5051187, tarmo.tamm@helme.ee

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee