Uudised ja teated

DETAILPLANEERINGU KEHTETUKS TUNNISTAMINE

11. mai 2017

Helme Vallavolikogu 26.04.2017.a. otsusega nr 18 tunnistati kehtetuks Linna külas asuva Kalda maaüksuse detailplaneering.

Vallavolikogu otsus

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee