Uudised ja teated

Valla aukodaniku ja elutööpreemia kandidaatide esitamine

26. aprill 2017

Helme Vallavalitsus kuulutab välja 2017.a  Helme valla aukodaniku ja elutööpreemia kandidaatide esitamise. 

Helme valla aukodanikuks nimetamine on Helme valla poolt antava tunnustuse kõrgeim aste. Aukodaniku nimetusega kaasneb valla vapimärk, tänukiri ja rahaline preemia 500 eurot. Aukodaniku nimetus omistatakse füüsilisele isikule ainult üks kord erilise austuseavaldusena osutatud teenete eest, mis on silma paistnud ja kajastamist leidnud ka väljaspool Helme valda. Aukodaniku nimetuse üleandmine toimub valla päeval. Aukodanikuks nimetamise otsustab Helme Vallavolikogu avalikul hääletusel volikogu koosseisu häälteenamusega. Aukodanikuks nimetamine avalikustatakse kohalikus ajalehes ja valla kodulehel. Aukodanik kantakse valla auraamatusse.

Elutööpreemia on Helme valla poolt antav tunnustus pikaaegse silmapaistva tööalase ja/või ühiskondliku tegevuse eest. Elutööpreemiaga kaasneb valla vapimärk, tänukiri ja rahaline preemia 350 eurot. Elutööpreemia üleandmine toimub valla päeval. Elutööpreemia andmise otsustab Helme Vallavolikogu avalikul hääletamisel volikogu koosseisu häälteenamusega. Elutööpreemia andmine avalikustatakse kohalikus ajalehes ja valla kodulehel. Elutööpreemia saanud isik kantakse valla auraamatusse.

Motiveeritud kirjalik ettepanek esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 01. juuniks. Ettepanek peab sisaldama esitatava isiku eluloolisi andmeid ning põhjendust, miks isiku võiks nimetada aukodanikuks või miks võiks talle anda elutööpreemia. Ettepanekuid võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud (kodanikud, ühendused, organisatsioonid jne). Igaüks saab esitada ainult ühe ettepaneku aukodanikuks nimetamiseks ja/või elutööpreemia andmiseks.

Ettepanekuid ootame e-posti aadressile postipoiss@helme.ee või vallamajja aadressil Tartu tn 20  68606 Tõrva.

Esmakordselt omistati Helme valla aukodaniku tiitel  2006. aastal kohalikule heliloojale Sven Malmile. Sama tiitli on veel pävinud Karl Käsper (2007.a), Lembit Eelmäe (2008.a), Peep Leppik (2009.a), Lembit Mäesalu (2011.a), Vello Jaska (2016). 2010.a anti elutööpreemia Asta Aijale, 2014.a Marie Visterile, 2015.a Juhan Tambergile, 2016.a Andres Partsile ja Kaie Tähele.

Autor: Helme vallavalitsus
Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee