Uudised ja teated

Kõrtsi maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

30. märts 2017

Helme Vallavolikogu võttis vastu ja suunab avalikule väljapanekule Kähu külas asuva Kõrtsi maaüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Helme vallas, Kähu külas asuvale Kõrtsi maaüksusele toitlustusettevõtte ja autoparkla rajamiseks ehitusõiguse, liikluse korraldamise, tehniliste kommunikatsioonide lahenduse ja paiknemise, haljastuse ning heakorrapõhimõtete määramine, maa-ala kruntimine või krundipiiride muutmine ja maa sihtotstarbe muutmine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek, mille kestel on võimalik esitada kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid, toimub 10.04.2017 kuni 23.04.2017.

Planeeringuga on võimalik tutvuda Helme Vallavalitsuses tööpäevadel kell 09.00-13.00 ja 14.00-16.00 ja Helme valla kodulehel www.helme.ee

Planeeringu avalik arutelu toimub 24.04.2017.a  Helme Vallavalitsuses, Tartu tn 20, Tõrva, algusega kell 15.00 .

Küsimused, ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Helme Vallavalitsusele, aadressil Tartu tn 20, 68606 Tõrva või e-posti aadressil andres.jurs@helme.ee

Täiendav info: Andres Jurs, tel 76 68 453, mob  50 69 331

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee