Uudised ja teated

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine

30. märts 2017

Helme Vallavolikogu otsustas jätta algatamata Kõrtsi maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

KSH algatamata jätmise otsuse- ja selle lisaks oleva eelhinnanguga saab tutvuda Helme vallavalitsuses, aadressil Tartu tn 20 ja Helme valla kodulehel www.helme.ee

Täiendav info: Andres Jurs, tel 76 68 453, mob  50 69 331

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee