Uudised ja teated

Keskkonnakompleksloa menetlus

30. märts 2017

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud OÜ Combiwood (reg.nr. 10998092) keskkonnakompleksloa taotluse.

Kompleksluba taotletakse Valga maakonnas, Helme vallas, Möldre külas, Liimi kinnistul asuvale puidutööstuse käitisele ainete, esemete või toodete pinnatöötluseks orgaaniliste lahustite kasutamisega, näiteks viimistlemine, trükkimine, katmine, rasvaärastus, veekindluse tagamine, kruntimine, värvimine, puhastamine või impregneerimine orgaaniliste ainete kuluga üle 50 tonni aastas või üle 150 kilogrammi tunnis.

Loa andja on Keskkonnaamet. Kontaktandmed: Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee

Loa taotlusega ja sellele lisatud dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee