Uudised ja teated

Internaatkooli maaüksuse detailplaneeringu algatamine

30. märts 2017

Helme Vallavolikogu otsustas 20. detsembril 2016.a. otsusega nr. 30 algatada Kirikukülas, Internaatkooli maaüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Helme vallas, Kirikukülas, Pokardi asumis, Internaatkooli (20301:001:0224) kinnistu jagamine elamumaa kruntideks, ühiskondlike hoone maaks ning transpordimaaks, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsude ja liikluskorralduse lahendamine tehniliste kommunikatsioonide lahenduse ja paiknemise, haljastuse ning heakorrapõhimõtete määramine

Otsusega ja lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda Helme Vallavalitsuses tööpäevadel kell 09.00-13.00 ja 14.00-16.00 ja Helme valla kodulehel www.helme.ee

Täiendav info: Andres Jurs, tel 76 68 453, mob  50 69 331

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee