Uudised ja teated

Hanketeade

22. veebruar 2017

Helme Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke

kahe katastastriüksuse:
1.    20301:004:2180, „Varno“
2.    20301:004:0024, „Puurkaevu“
jagamiseks vastavalt kaheks ja neljaks katastriüksuseks.

Pakkumised palume esitada kinnises ümbrikus märksõnaga“2 JAGAMIST“ hiljemalt 06.03.2017.a. kl.10.00 Helme Vallavalitsusse Tõrva 68606, Tartu tn 20.

Pakkumine peab sisaldama pakkuja kontaktandmeid ja hinda koos maksudega eraldi kummagi katastriüksuse kohta. Pakkuda võib ka ühte objekti.

Töö tellitakse kummagi katastriüksuse puhul eraldi soodsaima pakkumise teinud isikult.

Töö teostamise ajaks on 1 kuu peale tellimuse esitamist.

Vallavalitsusel on õigus sobiva pakkumise puudumisel tunnistada lihthange nurjunuks.

Täiendav info maanõunikult, tel.766 8454, arvo.kargu@helme.ee.

Lisa: Maaüksuste asukoha plaanid jagamise piiridega - Varno, Puurkaevu

 

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee