Uudised ja teated

Madalapalgaliste töötajate toetus 2017. aastal

15. veebruar 2017

Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse on kord aastas makstav toetus, mille eesmärk on täistööajaga töötava madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. 

Töötajal tekib õigus saada tulumaksu tagasimakse, mille täpne summa arvutatakse välja töötaja tuludeklaratsiooni andmete alusel.

Madala sissetulekuga töötavate isikute tagasimakset ehk n.ö madalapalgaliste töötajate toetust on inimestel võimalik taotleda koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisega (e-maksuametis vahetult pärast tuludeklaratsiooni esitamist) ning selle väljamaksmise periood on EMTA-lt saadud info põhjal mais ja juunis. Täpsemat infot madalapalgaliste maksutagastuse kohta leiate EMTA veebilehelt

Greaton

HELME VALLAVALITSUS       Tartu tn 20  68606 Tõrva         tel  766 8450        e-post   postipoiss@helme.ee